FAQ

Samtliga frågor
Med nya lösningar och produkter följer också nya frågor. Nedan har vi samlat de vanligaste av dem. Undrar du över något som inte finns besvarat här så skicka ett mail till
posi-joist@mitekab.se
1. Posi-Joist™ och brandskydd?
MiTek har de senaste 5 åren utfört över 10 olika brandtester, senaste testet utfördes
i september 2019. De vanligaste tiderna på brandmotståndet REI är: 30, 60 och 90-min, vilka har utförts  
enligt EN1365-2. Se ytterligare detaljer i Posi-Joist-handboken (BRAND sid 13–15).

2. Posi-Joist™ och ljud/akustik?
Då just Skandinavien har bland de tuffaste ljud-/akustikkraven som finns internationellt, vad gäller bostäder, så har vi på MiTek utfört avancerade tester både i laboratorium och i fält, för att verifiera, mäta samt fastställa 4-grundsystem för Posi-Joist-bjälklag: Posi-Joist™ BASIC Floor, BBR-mini, Klass B och Klass A.
Posi-Joist-tekniken har visat sig vara överlägset vad gäller Luft-, Stegljud och vibrationer, i jämförelse med övriga vanligt förekommande golvbjälklag. Läs mer i Posi-Joist-handboken om ljud och våra 4 olika golvsystem.

3. Golvtjocklek: Hur står sig Posi-Joist-bjälklaget mot andra bjälklagstyper – bjälklagshöjden
Tack vare samverkan mellan Posi-Struts (ståldiagonalerna) och över- och underramarna av trä blir balkhöjden ofta 15–20% lägre än andra vanligt förekommande lättviktsbjälklag, med jämförbara akustik-/vibrations-/nedböjningsvärden.

4. Var kan jag få tag på Posi-Joist-balkar?
Balkarna produceras och designas för era olika projekt utav godkända och certifierade tillverkare på olika geografiskt utspridda platser.

5. Vilka spännvidder kan man få med ett Posi-Joist-bjälklag?
Spännvidden beror på hur ert projekt ser ut, finns det trapputrymme att ta hänsyn till, finns bärande väggar, i så fall var någonstans. Projektet ritas upp och dimensioneras i programvaran MiTek PAMIR, antingen av Posi-Joist-producenterna eller av beräkningsavdelningen på CSCE i Skellefteå.

6. Vad väger ett golv med Posi-Joist-bjälklag?
Om vi tittar på våra 4st vanligt förekommande Golvsystem för Posi-Joist, så har vi dessa vikter i kg/m², KOMPLETT GOLV INKL PARKETT och UNDERTAK, Brandskydd 60min: POSI-golv BASIC 59kg/m², POSI-golv Klass BBR 98kg/m², POSI-golv Klass B 102kg/m², POSI-golv Klass A 122kg/m²

7. Hur kan man fästa ett Posi-Joist™ bjälklag vid väggarna?
Vanligast och mest förekommande fastmontering utav Posi-Joist™ balkar:
- Vilande eller hängande på träbalk/regel, fastmonterad på vägg.
- Vilande eller hängande ovanpå väggstommen.
- Vilande eller hängande på stålbalk/regel, fastmonterad på vägg.
- Vilande eller hängande på fastmonterad balksko.
Vilande innebär att Posi-Joist-balken vilar på sin underram.
Hängande innebär att Pois-Joist-balken hänger i sin överram.

Hängandes på den övre Posi-Joist™ ramen, ska vara det optimala utgångsläget för att uppnå optimala ljud-/akustik- och vibrationsvärden. Våra Posi-Joist-golvsystem, har testats i lab och i fält just på det sättet.

8. Hur står sig ett Posi-Joist™ golvsystem miljömässigt/hållbarhetsmässigt?

Mixen/hybriden av olika material i ett Posi-Joist-system innebär att vi utnyttjar de olika egenskaperna och styrkorna i respektive material. Vi beräknar och använder precis den mängd trä till våra träramar som konstruktionen kräver, för att minimera spill och spara på vår skog. Våra relativt tunna ståldiagonaler är också anpassade och beräknade för den spänst och hållbarhet som krävs. Vi slösar därför inte heller på stål vars tillverkning har hög energiförbrukning. Denna kombination ger oss en väl avvägd produkt/system som nyttjar precis de volymer som krävs i ett projekt. Med vår programvara MiTek Pamir blir varje projekt rätt dimensionerat. LCA-analyser har påbörjats nu under 2021 ihop med IVL (Svenska Miljöinstitutet) och kommer att presenteras senare i en uppdaterad handbok.

9. Är det dyrt med ett Posi-Joist-golvsystem?
Det är mycket viktigt när man jämför kostnader på en golvkonstruktion, att ta hänsyn till ett komplett golvsystem. Det vill säga från projektering och framtagning utav ritningar och hållfasthet-/sviktkontroller, till det färdiga golvet med exempelvis parkett. Då Posi-Joist-golvsystemen har en öppen lösning inuti golvbjälklaget, så får man ett bra utrymme för dragningar av rör, el, ventilation med mera som ger stora tids-/kostnadsbesparingar, med bra och godkända ljud-/akustiknivåer.

Analyser har nu visat sig ge 20–60% kostnadsbesparing. Det utan att ta i beräkning att ett komplett Posi-Joist-lättviktsbjälklag endast väger 59kg–122kg/m2 (från basic till ljudklass A), och då medför att flervåningshus får en helt annan vikt/tryck på väggar/stommar jämfört med andra bjälklag (jämför man med cementbjälklag så har Posi-Joist-bjälklaget 3–4 gånger lägre vikt/m². Detta blir då ytterligare besparingar i material, tid och kostnader.

10. Hur kan man isolera sitt golvbjälklag?
Isolering med lösull är det smidigaste, om man har rör-, el- eller ventilationsinstallationer i bjälklaget. Lösull kan sprutas in från sidan, underifrån eller ovanifrån, och ifrån flera punkter.

11. Kan man ha golvvärme i ett Posi-Joist-bjälklag?
Absolut kan man i golvet, ovanför Posi-Joists överram med spånskiva, lägga golvvärme.
Har man krav på ljud/akustik (se Posi-Joist-golvsystem BBR, Klass B, Klass A), och inte vill lägga värmeslingor under ljudmattan, har man möjlighet att ersätta golvgips med erfoderligt sling-system/plattor eller avjämningsmassa. MiTek har däremot inga speciella tester med golvvärme att hänvisa till, viktigt att förstå att systemen som visas i handbok, ger de ljud/akustikvärden som redovisats, med de material som finns redovisade i skisserna.

Kontakta oss  

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller undringar kring Posi-Joist™ eller hur MiTek skulle kunna bistå er i arbetet att uppnå kostnadseffektiva och smarta bygglösningar. Antingen via formuläret nedan eller per telefon. Längst ned hittar ni kontaktuppgifter samt länkar till våra sociala kanaler.
Läs mer (SE)
|
Read more (FI)
|
Read more (EST)
Ditt meddelande har skickats.
Oops! Något blev fel när meddelandet skulle skickas.